Från valberedningen

 

Valberedningen vänder sig till dig som  är medlem i Riksförbundet Hälsofrämjandet.

Du tycker förmodligen att det är en intressant och givande att vara med i och följa RHF.s verksamhet

på olika sätt. Vi är glada och tacksamma över ditt stöd till förbundets arbete och du behövs för att vi

skall kunna driva och utveckla förbundet och ge  nuvarande och kommande generationer ( barn och

ungdomar)  kunskap och stöd i hälso- och klimatarbetet.

Vi hjälper ca. 22 000 ungdomar/år att uppleva naturen och få kunskap om allemansrätten. Många

elever lär sig även att se naturen som ett skafferi med svamp bär och ätliga växter. 2015 har RHF

varit verksamma i 75 år. Trots det behövs RHF även nu och i framtiden för att dela med sig av sin

långa erfarenhet och stora kunskap i hälso- miljö- och klimatfrågor.

Kanske just du har lite tid över eller vill komplettera din fritid med någon intressant verksamhet, och

samtidigt bidra till en hälso- miljö och klimatvänlig värld. Därför  vänder vi oss till dig för att höra om

du skulle kunna tänka dig att vara aktiv i någon form i förbundet. Kanske göra en praktisk insatts på

kansliet eller som biträdande redaktör för Vegetar ev. hjälpa till med Hemsidan eller  kanske hjälpa

till vid någon eller några olika aktiviteter eller ansvara för vissa frågor under året.

Vi hoppas att du funderar och är glada om du hör av dig –  om du känner att vår fråga verkar  intressant för dig – välkommen.

– valberedningen genom  Kurt Svedros tel. 073 – 0328595,    e-post kurt@svedros.se.

Share