Avslappningsövningar i skolan

Helt fantastiskt att detta projekt nu har kommit igång!

Rörelser för avslappning i skolan är en för många helt ny infallsvinkel på träning för att minska stressreaktioner, öka må-bra-hormonerna och kroppsmedvetenheten. Det gör vi genom att göra rörelser så avslappnat som möjligt enligt principen ”Låt det vara enkelt”. Man skulle kunna kalla det för rörelseoptimering eller avslappnad aktivitet – och det är något som alla kan ha nytta av. Rörelserna är anatomiskt utformade, enkla att göra och den kanske största skillnaden med annan lågintensiv träning är att hela rörelsepasset har fokus på att vara så avslappnade som möjligt. Vi ”tar aldrig i” – för det ökar spänningen i hela kroppen. Att låta rörelser vara enkla kan vara en omtumlande upplevelse för den som alltid anstränger sig maximalt och sedan kollapsar.

Avslappningsrörelserna utgår från den nära kopplingen med kropp och psyke. Den fungerar som bekant i bägge riktningar. Mental stress begränsar mentala förmågor som till exempel inlärning, logiskt tänkande och kreativitet. Den påverkar också kroppen med ökad puls, blodtryck, försämrad matsmältning och spända muskler.

Omvänt påverkar kroppsrörelser hur vi mår mentalt. De positiva effekterna på inlärning (betyg) och välmående genom fysisk aktivitet är många och väl dokumenterade. Om effekterna är så positiva för fysisk aktivitet generellt, till exempel friluftsliv och idrott – tänk vad man skulle kunna uppnå med rörelser som medvetet fokuserar på avslappning! Det är det vi vill testa i projekt Rörelser för avslappning i skolan.

Projektet har nu gått igång med inbjudan till högstadieskolor och gymnasium i Stockholm. Vi söker både grundskoleklasser och gymnasieklasser som vill delta, antingen som kontrollgrupp eller som försöksgrupp. Projektet genomförs under 8 veckor hösten 2014 med en timmes undervisning per vecka i respektive skolas lokaler.

Tack till Hälsofrämjandet som med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen och med hjälp med kontakter från Stockholms Skolidrottsförbund fått detta att bli verklighet!

Lena Eliasson

Fil lic med.vet., lärare i biologi och kemi
Instruktör i Rosenrörelser

Share