Antiinflammatorisk kost

Måndag 5 mar 18.30 – 20.00
Välkommen att lyssna på Bo Engborg som tar upp de aktuella ämnena inflammation, infektion och antiinflammatorisk kost.

Låggradiga inflammationer tros ligga bakom en stor del av våra kroniska sjukdomar. De låggradiga inflamma-tionerna påverkas av bland annat kost och livsstil.

Det blir praktiska tips på hur man effektivt kan behandla inflammationer och infektioner med ändrade kostvanor. Dessutom kommer vi in på näringstillskott, örter och andra alternativa metoder.

Plats: NBV. Klara södra Kyrkogata 20

Anmälan: carina@lotus-htsh.se eller 073-980 79 33 senast den 12 februari.
Avgift: 250 kr, medlem 150 kr. Inbetalning senast den 19 februari Ange: Anti

Välkomna!

Share