Fysisk aktivitet för seniorer – Studiecirkelform.

Studiecirkel träning med Elba Pineda Gustavsson Fysisk aktivitet – friskvård i förebyggande syfte Med stigande ålder försämras kondition, muskler och leder liksom koordination och balans. Detta kan leda till ökad risk för fallolyckor och därmed sämre livskvalitet. Vi vill inspirera människors medvetande till god hälsa och välbefinnande genom hälsofrämjande aktiviteter och erbjuder under hösten denna […]

Läs mer