Delta i forskningsstudie kring övergång till mer växtbaserad kost

 

 

Vi söker deltagare till forskningsprojekt kring övergång till mer vegetarisk mat

Vi söker dig som är mellan 18 och 35 år och intresserad att delta i ett forskningsprojekt som handlar om övergången till en vegetarisk mathållning. Vi söker dig som av olika skäl är motiverad att öka ditt intag av växtbaserad mat och som i högre grad vill avstå från kött och fisk.  

Syfte och mål med studien
Syftet med forskningsprojektet är att bättre förstå vad en omställning till ökad användning av växter som föda i befolkningen kan innebära för individen. Vi är intresserade av hur du upplever förändringen, vad denna omställning i kosthållningen betyder för dig, men söker också kunskap om vilka utmaningar och svårigheter som en sådan omställning kan innebära för människor i vardagen.  

Hur är studien upplagt?
Studien bedrivs i en miljöpsykologisk forskargrupp vid SLU och har sin utgångspunkt i ett existentiellt- psykologiskt perspektiv. Din medverkan innebär att du deltar i ett antal intervjuer och dokumenterar din övergång i en dagbok under en period på cirka 3 månader. I det material vi samlar in ligger fokus på frågor om maten och matlagningens roll i ditt liv och dina erfarenheter, tankar och känslor kring matens roll i olika skeden av ditt liv.  

Frivillighet
Notera att medverkan är helt och hållet frivillig och kan avbrytas när som helst under projektet. Om du vid någon tidpunkt känner att du inte vill fortsätta medverka kan du bara säga till så avbryter vi omedelbart utan att du behöver ange något skäl till ditt beslut. Det material som då eventuellt kan ha samlats in förstörs. Projektet är granskat och godkänt av etikprövningsnämnden i Lund.

Vem söker vi?
Vi söker dig som är mellan 18-35 år, bosatt i södra och mellersta Sverige. Vi ser gärna både manliga och kvinnliga deltagare. Skriv och berätta var du bor, skälet till varför du vill delta, din ålder och hur du äter idag. Du kommer sedan att bli kontaktad via mail och per telefon.

 

vegmatprojekt2

Information och intresseanmälan kontakta

Elisabeth von Essen via

e-post:

elisabeth.von.essen@slu.se.

Skriv gärna och berätta var du bor, skälet till varför du vill delta, ålder och hur du äter idag.

Du kommer sedan att bli kontaktad både via mail och per telefon.

Läs mer:

Medverka i forskningsprojekt_Elisabeth von Essen

Share