Det kostsamma stillasittandet

Idag var det ett seminarium på Riksdagshuset anordnat av Svenskt Friluftsliv. Det behandlade problemet med den sjuklighet vi idag har beroende på stillasittande. Rubriken på seminariet var “Det kostsamma stillasittandet  – Hur kan friluftsliv förbättra folkhälsan”. Moderator var äventyrerskan Renata Chlumpska, en sann vän av friluftsliv och ambassadör för Håll Sverige Rent och allemansrätten.

Professor Kristian Bolin började med att gå igenom en ny rapport kring de kostnader som sjukvården har beroende på att människor rör sig för lite. I den nya rapporten uppskattades den till 2 miljarder, till det kommer sedan indirekta kostnader. Han visade också en lista på sjukdomar som är kopplade till för mycket stillasittande. Förutom hjärt-kärlsjukdomar fanns där koloncancer, bröstcancer, diabetes, benskörhet och depression.

Per Klingbjer berättade sedan om Svensk Friluftslivs betydelse för att öka den fysiska aktiviteten hos medborgarna via ökat friluftsliv. Därefter följde en paneldebatt mellan föredragshållarna och riksdagsledamöterna Per Lodenius (C) och Emma Nohrén (MP). Alla var rörande ense om hur viktigt friluftslivet är, men politikerna ville inte lova några extra pengar. Ambitionen för Svenskt Friluftsliv är dock at få höjda årliga anslag från 48 miljoner till 100 miljoner.

Under paneldebatten diskuterades vad som skulle kunna göras för att förbättra situationen. Alla i panelen ansåg att man måste börja i skolorna och släppa in de ideella organisationerna där. På den avslutande frågestunden informerade jag om Hälsofrämjandets satsningar på “Fredagsfys Sverige” och “Må bra med allemansrätten” som ju redan med stor framgång bearbetar just skolorna. Jag påpekade också behovet av mer pengar för att vi skulle kunna utveckla en idag mycket bra fungerande verksamhet. Vi verkar vara en av de få organisationerna som jobbar direkt mot skolorna idag, och borde därför ha möjlighet att få ökade anslag från Svenskt Friluftsliv 2019.

/Pehr-Johan Fager

Från vänster Kristian Bolin, Per Klingbjer, Emma Nohrén, Per Lodenius och Renata Chlumska

Share