Falköping

 

Falköping
Ordförande Margaretha Södergren 0321-84078, 070-39 60 827
Vice Ordförande Christer Asp 0515 – 726020
Kassör Agnetha Lagergren 0515 – 10263
Ledamot Maria Asp 0515 – 817 11
Ledamot Lennart Andersson 0515-50512
Suppleant Fredrik Pettersson 0515 106 35
Suppleant Eva Karlsson 073-182 77 51
Revisor Hans Hultbrand 0515 – 137 00
Revisorsuppl. Karin Engman 0515-199 95
Valberedning Ann-Britt Södergren 0515 – 511 28
Valberedning Eva Hellberg 0515 540 22
Föreningens adress: Hälsofrämjandet Falköping
c/o Margaretha Södergren
Öra Skattegården 2
524 96 Ljung

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailDela