Förbundsmötet 18 mars

Förbundsmötet 18 mars avhölls på Hälsans hus, Fjällgatan 23 i Stockholm. Till ordförande för mötet valdes Kurt Vikberg och som sekreterare Henrik Sundström.

Till styrelsen fram till nästa Förbundsmöte 2019 valdes följande:

Ordförande
Pehr-Johan Fager

Ledamöter
Kurt Svedros
Susanna Almströ
Victoria Carinci
Isabell Svedros

Suppleanter
MariAnne Bahlenberg
Berit Alveskär
Magnus Nylander

På mötet höll också Pehr-Johan Fager ett kort anförande kring vår framtida inriktning. En förkortad version som belyser vår helhetsyn på hälsa kan du läsa här.

Verksamhetsberättelsen för 2017 kan läsas här.

 

 

 

 

 

Share