Allemansrätten – stor skolaktivitet

Allemansrätten använder man när man går en promenad i skogen, på ängen eller längs en bäck, paddlar kajak eller sitter på en sten i skogen och tänker o.s.v. Allemansrätten i Sverige är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver även ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Inte störa – inte förstöra. Riksförbundet Hälsofrämjandet.s (RHF) broschyr ”Må bra med Allemansrätten” har utgjort ett mycket viktigt och populärt material, för att nå ut med viktiga friluftskunskaper till stora grupper elever om friluftsliv, och alle-mansrätten.

1a_hoppRHF har dessutom lyckats sprid friluftsbudskapet, till stora grupper bland allmänheten under åren. RHF har på detta sätt stärkt barns, ungdomars, nya svenskars, äldres och funktionshindrades friluftsintresse. De har fått delaktighet i olika friluftsaktiviteter. Det har även inneburit att många lärare kunnat följa läropla-nen inom detta område och 100 000-tals elever fått kunskap om allemansrätten ( ca. 20 000 elever/år), Även i det lokala arbetet ute i samhället har denna verksamhet varit populär.

Naturvårdsverket har stött projektet med extra material. Materialet har varit mycket efterfrågat i skolor och ute bland allmänheten och har gjort stor succé, var det än använts av lärare både utomhus och på lektioner för att fullfölja kravet i läroplanen om att eleverna ska lära sig om allemansrätten. En bland många positiva lärarkommentarer: Jag letade efter detta material för jag vill beställa en klassuppsättning, tack. Bra för åk 7, men jag skulle vilja ha fler så att alla 7:e klasser skulle kunna få var sitt ex. RHF har under senare år upplevt ett ökat intresse för ”Ört och trädvandringar” både i skolorna, bland de nya svenskarna, och allmänheten i stort. ”Friluftsliv – med naturens skafferi” i skorna är mycket populärt, bl.a. i Stockholmsområdet.

RHF.s ”naturexpert” – ledare för klassen eller gruppen – tar med skolklassen eller grup-pen ut i grönområdet och lär ut växternas namn och vilka som går att äta, samt ger kunskap om allemansrätten. Denne informerar vidare om örter, bär och svamp samt om vilda växter som t.ex. maskros (som sallad), nässla (till soppa) o.s.v. Tyvärr finns idag inte tillräcklig kunskap om bär, örter eller svamp bland stora grupper av befolkningen eller än mindre om möjligheten att kunna plocka dem. Den yngre generationen och de nya svenskarna har troligen aldrig prövat på att utnyttja naturens skafferi.

Alla bör lära sig plocka bär, örter och svamp m.m. att använda ”Naturens skafferi”. Det är billig ”klimatsmart” mat och ger friluftsupplevelser. I alla projekt läggs det in en bred information om allemansrättens möjligheter och skyldigheter. Som forskarna visat, redovisat i ”Frisk i naturen” (lärarhandledning) så kommer projekten som RHF driver i skolorna ge underlag för bättre hälsa hos barnen och kan förbättra inlärningsförmågan, bidra till färre konflikter bland barnen, förbättra motoriken och färre sjukdagar för eleverna m.m.

Share