Frisk i naturen

Hälsorörelsens arbetar med projektet ”Frisk i naturen” ”Gröna” hälsoargument baserat på fakta. Där får du goda råd, om vad naturen kan bidra med i folkhälsoarbetet, en kostnadsfri biverkningsfri, ständigt tillgänglig resurs ”utanför husknuten”. Att fysisk aktivitet är vikigt för att vi skall må bra är de flesta överens om, både i behandlande och förebyggande syfte, inom sjukvården. Naturen har en återuppbyggande och lugnande effekt, och särskilt viktig för den mentala hälsan. Forskningen har gett en fördjupad bild av hur människan påverkas av att vara i naturen. Naturen kan hjälpa till vid bland annat stresshantering, smärtlindring, depressioner, och mental återhämning enligt mycket forskning under senare år. Välj Hälsorörelsens livsstil – välj ett Friskare liv!

Broshyr_HF_Hälsosammare Sverige

 

Frisk i naturen – en argumentationsfolder

Frisk i naturen - en argumentationsfolder

Share