Göteborg

I Göteborg med omnejd har vi ett nätverk för Hälsofrämjandets engagerade och aktiva medlemmar. Nätverket träffas ca 1 gång/termin för inspirations- och erfarenhetsutbyte. Nätverket genomför olika aktiviteter och då skapas arbetsgrupper för respektive aktivitet. T ex genomförde en arbetsgrupp en stor Andningskonferens 2 februari 2014, i samband med Andningens Dag. Läs mer om den här.

Vi har också en grupp på facebook för nätverket, som du är välkommen att ta del av. Vill du delta i nätverket (via mail och facebook) så maila dina kontaktuppgifter till info@halsoframjandet.se, så får du information från nätverket och möjligheten att själv starta upp/bedriva verksamhet för Hälsofrämjandet i Västsverige.

Har du egna idéer om aktiviteter, samarbeten eller erbjudanden som du önskar bidra med i Göteborg med omnejd så är du välkommen att höra av dig till info@halsoframjandet.se så kan vi prata om vad vi kan genomföra tillsammans!

 

Share