Hälsofrämjandets material om allemansrätten populärt i skolorna

Hälsofrämjandet har producerat en tryckt broschyr om allemansrätten, Må bra med allemansrätten, som har spridits genom “utbudet” och varit mycket populärt och uppskattat bland Sveriges skolor.
Uppskattningsvis har  ca. 18 000 elever fått naturupplevelser och kunskap om allemansrätten genom hälsofrämjandets material under våren.
Vi är glada och tacksamma, att även fortsättningsvis, kunna ge skolan detta fina stöd, i deras
viktiga arbete för att ge eleverna lite positiv naturkänsla och kunskap om hur man kan bruka- men inte får – missbruka naturen.

Share