Hälsorörelsens livsstilside i historiskt ljus

 

Hälsorörelsens (HR) friluftsverksamhet grundlades tidigt under 1900-talet som en viktigt instrument för att motverka städer-nas negativa påverkan på människors hälsa. Dåvarande HR ville redan då motverka ohälsan i sin verksamhet, så ”Björn Järn-sida”, Oscar Pettersson, var därför mycket aktiv i HRs folkhälsoarbete och stuvade om de amerikanska magasinens innehåll så att det blev anpassat för svenska kraftsportsintresserade (nuv. gym). Björn Järnsida propagerade redan i mitten av 1920-talet inom HR kraftfullt ut mot allmänheten för att understryka friluftslivets betydelse för människors hälsa. Så här kunde det låta:

”Ut i skogen med veklingarna, med storstädernas nöjeslystna stuggrisar, för vilka nöjena är allt och det i regel inte över sig ansträngande arbetet betraktas som ett nödvändigt ont. Jobbet inomhus åtta timmar om dagen och sen ut på kaféer eller rest-auranger, biografer eller danslokaler. Friluftsliv skall vi tala tyst om med ett sådant, tyvärr alltför vanligt levnadssätt”.

Vi tro att källorna till strålande hälsa är följande:

1. Ren luft och solljus, så ofta som möjligt; noggrann ventilation av bostäderna.

2. Hälsosam diet på näringsrika födoämnen. Ordentlig tuggning. Fasta en dag eller två, när behövligt.

3. Regelbundet arbete för hela kroppens muskelsystem genom kroppsarbete, idrottsövningar eller liknande.

4. Noggrann renlighet, varmed menas ofta återkommande bad, kalla bad för härdning, varma bad för tvättning. Torr friktion med blotta händer, en handduk eller en borste är även hälsosamt.

5. Den rätta psykiska inställningen. Sättet att tänka är en viktig faktor, när det gäller bibehållande av verklig hälsa. Dina tankar kunna bygga upp dig eller riva dig  ned”.

RHF.s grundare, Are Waerland skrev 1946 i häftet, ”Arbetsprogram och målsättning i stora linjer”. Bl.a. följande: Ute i natu-ren, under stjärnhimmel, inför ett blommande körsbärsträd och vårens alla under, i storskogens hägn och på sommargröna eller snötäckta ängar och fält, kunna de unga lära sig förstå visheten bakom allt och skönja den ordnade ”skaparhanden” bätt-re än någon annanstans.

Har de väl fått förvissningen om en högre mening med tillvaron, blir de bättre rustade att möta livets prövningar.

Hur skapas och vidmakthålles hälsa?
Det är det som arbetsprogrammet vill ge en fingervisning om.

Allt i naturen strävar till balans och harmoni; alla naturens lagar är inriktade härpå och även människan som är en del av naturen är underkastade dessa lagar. Det gäller därför för människorna att ”finna dem och rätta sig efter dem.

Vi måste därför studera dem för att få de rätta anvisningarna, beträffande vår hälsa – vår fysiska och psykiska balans.

Vad svarar naturen?

Naturens svar är kategoriskt: – ”Du är skapt att leva på frukt, rötter och örter. Människans ”tuggverktyg”, din matsmältnings-apparat, ja, hela din anatomi är inrättade härför.

För att uppnå och bibehålla hälsan så behövs det mer, än naturlig kost. Människan behöver dessutom frisk luft dygnet runt, tillräckligt med sol och kroppsrörelse i naturen – rätt avvägd och varierad.

Huvudvillkoren för hälsa är: En rätt kost, sol och luft samt kroppsrörelse i naturen. I skogar och friluftsmarker (utan gifter och parasiter i form av konstgödsel och dvärgbandmask).

Goethe sade: ”Naturen är alltid sann, alltid allvarlig och förstår ej skämt och kompromisser. Den har alltid rätt, me-an felen och misstagen begås av människor.

HR (Hälsofrämjandet och Vegetariska föreningen) har successivt sedan 1940-talet med stöd av Johan Saxons (1903) och Are Waerlands (1940) utformade grundprogram, byggt upp en bred kunskap, skaffat stor erfarenhet bl.a. på f.d. hälsohemmet Tallmogården, med flera hälsohem.  HR samarbetar idag med Hälsohemmet Masesgården, där alla praktiskt kan prova hälsorörelsens  livsstilsidèer, ” och med tidningen Hälsa där HR informerar om olika aktiviteter, träningsformer och recept, och med nya läkarföreningen ”Läkare för framtiden”, vars stora kunskap om växtbaserad mat kan ge dig stöd vid kostomläggning. HR arbetar dessutom hårt med att informera  om den ekologiska matens och friluftslivets stora hälsobetydelse, som alternativ till mediciner ger kvalité åt arbetet inom ”Naturlig egenvård – Friluftsliv – med naturens skafferi och mer växtbaserad mat”.

Hippokrates skrev: ”Maten skall vara vår medicin och medicinen skall vara vår mat”.

Välj Hälsorörelsens livsstil – välj ett Friskare liv!

 

 

Share