Kontakt – Stockholm

Hälsofrämjandet

Fjällgatan 23 B, bv

116 28 Stockholm

T: 08-641 04 24, telefonsvararen avlyssnas inte under sommaren.

E-post: stockholm@halsoframjandet.se

 

Program Hälsofrämjandet Stockholm VT 2019

 

Styrelse:

Lena Vannesjö, ordförande
Mobil: 073-706 92 34

MariAnne Bahlenberg, kassör
Mobil: 073-380 74 60

Ing-Marie Dalme Gussing, ledamot/sekreterare
Mobil: 070-655 42 07

Ann-Christin Olofsson, ledamot/sekreterare

Carina Lingman, adjungerad
Mobil: 073-980 79 33

Arne Lake, revisor
Tel: 08-86 11 68

Henrik Sundström, revisor
Mobil: 070-847 82 99

 

Share