Naturlig egenvård och friluftsliv

Riksförbundet Hälsofrämjandets (RHF) verksamhetsidé är: Naturlig egenvård och friluftsliv med naturens skafferi och mer växtbaserad föda.

Riksförbundet Hälsofrämjandet är en organisation vars ändamål är att verka för en grönare livsstil, enligt mottot: ”Friluftsliv i naturens skafferi och mer växtbaserad föda på tallriken” som en väg till bättre hälsa och livskvalitet.

I vår stressade tillvaro är behovet av friluftsliv större än någonsin. Friluftsliv är ett sätt att leva och umgås med naturen och öka sitt välbefinnande. Därför arbetar förbundet med temat ”Frisk i naturen” som en naturlig del i sitt folkhälsoarbete och anser att alla skall kunna ha möjlighet till aktivitet och rörelse i både friluftsområden och i närheten av bostadsområden. RHFs verksamhetsinriktning är att utnyttja friluftsområden och bostadsnära grönytor för motion och rekreation och inte minst som naturens skafferi.

Naturen fyller många viktiga uppgifter som till exempel luftrening, klimatutjämning, vattenrening och bullerdämpning förutom möjligheten till allsidig rekreation. Stress och utbrändhet ökar och en stillasittande livsstil bidrar till fetma, hjärtkärlsjukdomar och diabetes med mera. RHF vill därför lyfta fram att naturvård, friluftsliv, fysisk aktivitet och folkhälsa hör ihop.

RHF kombinerar friluftsarbetet med att verka för bättre kostval som kan minska de vanliga folksjukdomarna betydligt och arbetar aktivt för en mer växtbaserad föda med tyngdpunkt på råkost.

Råkosttallrik
Share