OM OSS

Hälsofrämjandet arrangerar kurser, föreläsningar, frilufts- och motionsaktiviteter och andra evenemang runt om i landet för att inspirera till och sprida kunskap om ett friskare liv i samklang med naturen. Organisationen arbetar även aktivt med opinionsbildning och med att påverka politiskt.

Hälsofrämjandet är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation som grundades 1940 av hälsopionjären Are Waerland. Utöver arbetet med direkta hälsofrågor bedrivs även ett omfattande miljöarbete.

Hälsofrämjandets arbetar för:

  • En hälsosam livsstil med inriktning på grön mat, motion, friluftsliv och miljö.
  • Ökad kunskap om hälsofrågor genom en helhetssyn på hälsa.
  • Mer vegetarisk, ekologisk och närproducerad mat.
  • Ett aktivt motions- och friluftsliv och värnar allemansrätten.
  • En komplettering av hälso-och sjukvårdslagen rörande integrativ och komplementär medicin.
  • En hållbar miljö med rent vatten och ren luft. 
  • Att motverka och säga nej till försök med genmodifierade grödor.

All verksamhet i Hälsofrämjandets regi är fri från tobak, alkohol och droger.

“En hållbar livsstil med helhetssyn”

Share