Samarbeten

Hälsa

1940 startades tidningen Solvikingen av Hälsofrämjandets grundare Are Waerland. Under åren har tidningen haft flera olika namn som Waerlands Månadsmagasin, Tidskrift för Hälsa innan den slutligen 1959 blev Hälsa. Sedan 2009 ägs Hälsa av Forma Publishing Group som fortsatt samarbetet med Hälsofrämjandet. Det innebär bland annat att våra medlemmar får fyra nummer per år, nummer 2, 5, 10 och 12, samt erbjuds att till ett förmånligt pris komplettera med resterande nummer och få en helårsprenumeration.

www.hälsa.se

 

Svenskt friluftsliv

Svenskt friluftsliv är en paraplyorganisation för 22 ideella friluftsorganisationer i Sverige som består av närmare 10 000 lokala och regionala föreningar. Tillsammans har de nära två miljoner medlemmar.

Svenskt Friluftsliv för de ideella friluftsorganisationernas talan gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att:

  • Värna allemansrätten
  • Stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna
  • Höja friluftslivets status i samhället

Hälsofrämjandet är en del av Svenskt Friluftsliv.

www.svensktfriluftsliv.se

 

Svenska Frisksportsförbundet

Svenska Frisksportsförbundet bildades 1935 och är en organisation för främjandet av frisksport. Organisationen verkar för ett personligt ställningstagande mot allt bruk av alkohol, tobak och narkotika.

www.frisksport.se

 

Korpen

Korpen är ett av Sveriges största idrottsförbund, i över 100 år har korpidrotten engagerat miljoner människor i konsten att ta hand om sig själva och må bra.

Hälsofrämjandet är medlemmar i Korpen.

www.korpen.se

 

NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

NBV bedriver verksamhet runtom i Sverige och består av 16 medlemsorganisationer som samarbetar för att bland annat informera och utbilda ungdomar, lärare och föräldrar i drogkunskap.

NBV och Hälsofrämjandet samarbetar genom att organisera studiecirklar och föreläsningar för att öka kunskapen om mat, motion, miljö och hälsa. NBV vill förbättra folkhälsan och även visa på alkoholens roll i ohälsotalen.

www.nbv.se

 

Svenska vegetariska föreningen

SVF grundades 1903 av Johan L Saxon och arbetar för främja en vegetarisk livsstil och sprida vegetarismens idéer. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden. Hälsofrämjandet och Svenska Vegetariska Föreningen samarbetar inom olika områden.

www.vegetarian.se

 

LIM – Läkarföreningen för integrativ medicin

Läkarföreningen för integrativ medicin vill främja kunskapsspridning om integrativ medicin och den integrativa medicinens utveckling. Föreningen verkar för en ökad terapifrihet i Sverige med större möjligheter för läkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal att under full yrkeskunskap utöva integrativmedicinska metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

www.integrativ-medicin.se

www.facebook.com/integrativmedicin

 

Läkare för framtiden

Läkare för framtiden är en nybildad förening i Sverige, 2013.  De har en amerikansk läkarförening som modell som har ca 150 000 medlemmar varav 11 000 är läkare. De vill främja hälsa genom växtbaserad kost och aktuell forskning på området.

För att illustrera en optimal kost för hälsa använder de sig av ” The power plate”. En tallriksmodell som är utarbetad av Physicians Committee for Responsible Medicine: PCRM

www.lakareforframtiden.se

www.facebook.com/LfFramtiden

Share