Vad gör vi?

Mat och hälsa

En stor del av Hälsofrämjandets arbete går ut på att informera om kostens roll för hälsan, att bidra till ett ökat medvetande och inspirera fler att välja en hälsosam livsstil. En miljövänlig livsstil med mycket grönt på tallriken gynnar både klimatet och hälsan. Kosten är en av de viktigaste faktorerna för att hålla sig frisk. Hälsofrämjandets grundare Are Waerland förespråkade på sin tid en laktovegetarisk kost och varnade dessutom tidigt för det han kallade de tre vita gifterna, socker, salt och vitt mjöl.

Friluftsliv och motion

Hälsofrämjandets devis är att all motion är bra men bäst är den ute i friska luften.  Friluftsliv erbjuder en väg till bättre hälsa och livskvalitet och Hälsofrämjandet arrangerar friluftsaktiviteter på olika platser i landet. Särskilt arbetar Hälsofrämjandet för att de som är bosatta i städer och andra tätbebyggda områden, där stora grupper inte längre har någon självklar koppling till landsbygden eller naturen, får möjlighet att ta del av friluftsaktiviteter.

Gemenskap och socialt arbete

Hälsofrämjandet arbetar med att skapa rum för gemenskap, där det ges möjlighet att träffa andra hälsointresserade för utbyte och kamratskap. Vi kan även finnas som ett stöd för äldre och sjuka medlemmar.

Integrativ och komplementärmedicin

Hälsofrämjandet introducerade komplementärmedicinen i Sverige och deltar aktivt i arbetet för komplementär- och integrativmedicinsk vård och behandling. RHF arbetar för attitydförändringar, utveckling samt utbildning inom komplementär och integrativmedicinsk tillämpning samt spridning inom vård och lagstiftning.

Miljöarbete

Hälsofrämjandet arbetar för att öka intresset för och sprida kunskap om hur viktig miljön är för hälsan.  Redan från starten lades stor vikt vid miljöaspekterna när det gäller folkhälsan. Verksamheten med att informera allmänhet och beslutsfattare om värdet av ekologiskt och biologiskt jord- och skogsbruk pågår kontinuerligt, det inkluderar bland annat klimatfrågan och att informera om riskerna med GMO (genmanipulerade grödor). Arbetet går ut på att sprida en ökad medvetenhet om hur allt hänger ihop som förhoppningsvis ska leda till större varsamhet.

Opinionsarbete

Hälsofrämjandet deltar i den politiska debatten, sätter press på politiker i hälsofrågor, skriver debattartiklar och är remissinstans för myndigheters förslag kring hälso- och sjukvård.

Informationsarbete

RHF arbetar även med att informera det som kan utgöra hot mot den egna hälsan och har till exempel sedan länge informerat om tobakens skadeverkningar Hälsofrämjandet medverkar i nykter­hetsarbetet tillsammans med nykterhetsrörelsen.

 

 

verksamhetsberättelse 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share