Riksförbundet

Hälsofrämjandet är en riksomfattande organisation med kansli på Hälsans hus i Stockholm. Riksförbundets styrelse ansvarar för den övergripande nationella verksamheten inom Hälsofrämjandet som bland annat omfattar:

  • Kontakter med politiker och myndigheter
  • Kontakter med samarbetspartners såsom  Hälsa, Svenskt Friluftsliv, Korpen och NBV 
  • Kontakter med media
  • Nationella kampanjer
  • Ansökningar om statliga bidrag
  • Koordinering och styrning av verksamheten

Protokoll från förbundsmötet 2017

 

 

I lokalföreningarna bedrivs aktiviteter för medlemmar och andra intresserade.

 

Share