Skåne

I Skåne har Hälsofrämjandet en arbetsgrupp som arbetar bl.a. med andningskonferenser.

Vill du delta i arbetsgruppen i Skåne, eller har du egna idéer om aktiviteter och verksamhet, samarbeten eller erbjudanden för Hälsofrämjandet i Skåne.

Mejla till:  info@halsoframjandet.se

 

Share