FRISKVÅRD OCH HÄLSA

Kluven skockaHälsa är så mycket mer än bara frånvaro av sjukdom. Världshälsoorganisationen WHO har definierat hälsa som Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Men hälsa är inte att vara i ständig balans, obalanser kommer alltid att uppstå och hälsa måste även innebära förmågan och möjligheten att ha kontroll över och sköta den egna hälsan. För det krävs kunskap och inflytande över sin livssituation.

Hälsofrämjandet arbetar med att öka förståelsen för hur hälsa kan uppnås och bibehållas, vad som gör att obalanser uppstår och sprida den kunskap som krävs för att kunna komma till rätta med de problem som kan uppstå.

“Varje människa är upphov till sin egen hälsa eller sjukdom”

Buddha

vaxtbaserat_fr_grundenHär finns broschyren
“Växtbaserat från grunden

att ladda ned och läsa.

Share