Miljö och klimat

PlantaMiljömedvetandet och vetskapen om människans inverkan på klimatet har ökat enormt, ändå görs långt ifrån tillräckligt för att få till en förändring. Därför behövs det idag mer än någonsin starka organisationer som höjer sina röster och står upp för miljön. En stor del av Hälsofrämjandets arbete handlar om att sprida medvetande om miljöfrågor. Genom åren har förbundet bland annat bidragit till att vi sluppit flour i vårt dricksvatten och till utbredningen av ekologisk odling av livsmedel, satt stopp för diverse skadliga ämnen i jord- och skogsbruk samt deltagit i kampen mot kärnkraften. Hälsofrämjandet arbetar kontinuerligt med att bland annat uppvakta politiker och lämna in skrivelser till olika myndigheter, dessutom arbetar vi brett för ett ökat helhetstänkande och en hållbar utveckling.

“Människan tillhör jorden, jorden tillhör inte människan” 

Share