Motion som medicin

4.1.1Folkhälsoinstitutet införde fysisk aktivitet på recept 2001. Genomförandet har dröjt olika länge i de olika landstingen och det är stor skillnad på vilket genomslag det fått runt om i landet. Till exempel skrevs det härom året ut hela 11 000 recept på rörelse i Västra Götalands regionen mot betydligt mer blygsamma siffror i Norrbotten och Västmanland. Men det borde inte längre råda några tvivel om att FaR fungerar.

FaR – Fysisk Aktivitet på Recept. Innebär att legitimerad personal ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som läkemedel. FaR kan användas såväl förebyggande som behandlande och är individuellt anpassat med avseende på mängden och typ av aktivitet.

FYSS – Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling är en bok som ligger till grund för hur FaR skrivs ut. Boken gavs ut första gången 2003, en uppdaterad version kom 2008. Boken är på över 613 sidor och går att ladda ner. Där står om hur fysisk aktivitet kan hjälpa till både när det gäller att förebygga och bota olika diagnosområden som bland annat högt blodtryck, fetma, osteoporos, hjärtsvikt, blodfettrubbningar, diabetes och astma. Den engelska versionen som släpptes 2010 finns också att ladda ner.

Ordination motion är en populärvetenskaplig mer lättillgånglig version av FYSS som kom ut 2009. Den rymmer tips och information om sätt att öka välmåendet med fysisk rörelse, förebygga sjukdom och vilken typ av fysisk aktivitet som lämpar sig vid olika sjukdomar.

Share