Torsdag 4 mars kl 18.30 – 20.00

Riskerna med 5G är många och avsevärda enligt många forskare verksamma på området. Allt mer forskning visar att den strålning som sänds ut från mobiler, WiFi-routrar, basstationer och annan trådlös teknik medför hälsorisker. Vilka är riskerna med 5G och annan trådlös teknik och vad kan man göra för att skydda sig?

Mona Nilsson är fd journalist och ordförande för Strålskyddsstiftelsen som sedan 2012 arbetar med att följa forskningen och redovisa vilka risker som finns med strålning från trådlös teknik. Hon är författare till två böcker i ämnet.

OBS! Föredraget kommer att ske digitalt