Människan är gjord för att röra på sig, vi mår bra och blir starka av att motionera. Regelbunden aktivitet gör oss både piggare och gladare och ger hälsovinster på flera plan. Allra bäst mår vi av att röra på oss ute i friska luften.

Även Folkhälsoinstitutet förespråkar idag mer rörelse i vardagen. De rekommenderar att man rör på sig minst 30 minuter varje dag! Tar en rask promenad och minskar stillasittandet genom korta aktiva pauser. Det finns också många varianter på att göra aktiva vardagsval. Dessa har vi hört många gånger förut, men det gäller verkligen att också göra det till en vana för att det ska bli vardagsmotion. Till exempel att ta trappan istället för hissen, cykla eller gå till jobbet, stig av bussen några hållplatser tidigare och gå sista biten.

Även om man har en aktiv vardag behövs också en pulshöjande aktivitet några gånger per vecka. Gör det du tycker är roligast, cykla, dansa, simma eller spring. Att svettas, helst någon gång varje dag, stödjer kroppens avgiftningssystem och hjälper till med utrensning av de gifter vi lagrar i kroppen. 

Med minst 30 minuters aktivitet varje dag minskar du också risken för att utveckla sjukdomar som typ 2 diabetes, benskörhet, hjärt- kärlsjukdomar och viss cancer. Även om du tränar ibland behövs denna vardagsaktivitet.

Motion som medicin

Fysisk Aktivitet på Recept, FaR, innebär att legitimerad personal ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som läkemedel. FaR kan användas såväl förebyggande som behandlande och är individuellt anpassat med avseende på mängden och typ av aktivitet.

”Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre”

Redan 2001 införde Folkhälsoinstitutet fysisk aktivitet på recept. Genomförandet har dröjt olika länge i de olika landstingen och det är stor skillnad på vilket genomslag det fått runt om i landet. Till exempel skrevs det härom året ut hela 11 000 recept på rörelse i Västra Götalandsregionen, mot betydligt mer blygsamma siffror i Norrbotten och Västmanland. Men det borde inte längre råda några tvivel om att FaR fungerar.

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, FYSS, är en bok som ligger till grund för hur FaR skrivs ut. Boken gavs ut första gången 2003, en uppdaterad version kom 2008. Boken är på över 613 sidor och går att ladda ner. Där står om hur fysisk aktivitet kan hjälpa till både när det gäller att förebygga och bota olika diagnosområden som bland annat högt blodtryck, fetma, osteoporos, hjärtsvikt, blodfettrubbningar, diabetes och astma. Den engelska versionen som släpptes 2010 finns också att ladda ner.

Ordination motion, är en populärvetenskaplig mer lättillgänglig version av FYSS som kom ut 2009. Den rymmer tips och information om sätt att öka välmåendet med fysisk rörelse, förebygga sjukdom och vilken typ av fysisk aktivitet som lämpar sig vid olika sjukdomar.