Äppelgenbank och Vandringens dag är några av aktiviteterna.
Lokalföreningen Stockholm bjuder in till höstens aktiviteter. >>