Söndag den 20.2 kl 16.00

Du som medlem är varmt välkommen till vårt årsmöte som i år sker via Zoom. Vi börjar med ett föredrag om Riksförbundets nya inriktning, plattform och planerad marknadsföring.
Därefter äger årsmötesförhandlingarna rum.

Motioner ska vara föreningen tillhanda senast fredagen den 21 januari.
Anmälan senast den 15 februari.

Styrelsen hälsar alla välkomna!