Söndag 21 februari kl 17.00

Hjärtligt välkommen till Hälsofrämjandets Årsmöte. På grund av rådande omständigheter så kommer mötet att hållas digitalt via zoom. Anmäl dig till ordförande, MariAnne Bahlenberg, marianne.bahlenberg@gmail.com eller 073-3807460 så får du en länk till mötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2021.