Torsdag 21.10 kl 18.30 – 20.00


Zoom-möte med Bo Engborg

I vår miljö finns mängder av både syntetiska och naturliga kemiska substanser som i för stor mängder kan påverkar vår hälsa negativt.  Normalt klarar kroppen av att själv ta hand om det som är skadligt, men ibland kan krävas stöd för avgiftning. I det här föredraget kommer Bo Engborg att gå igenom hur vi känner igen när vi har blivit förgiftade, olika typer av gifter,  och   avgiftningsorganens (lever och njurar) roll. Han kommer att ta upp örter, växter och andra ämnen som stöder avgiftningen och visa på vad som sker på cellnivå.

Medlemmar 150 kr, övriga 250 kr

Anmälan till carina@lotus-htsh.se