Nästa tillfälle lördag 7.5

Lördag den 12.2 kl 10.00 – 11.00 och sedan varannan lördag. Totalt 8 ggr, sista tillfället 21 maj.

I denna utbildning ingår introduktionen till anatomi och fysiologi och varför fysisk aktivitet är viktig för både den fysiska och psykiska hälsan.
Under kursen går vi igenom och förklarar detta med anatomiska bilder på ett pedagogiskt sätt. Allt leder fram till att allt hänger ihop – både kropp och själ.
Varje lektion avslutas med ett träningspass och vi har också tid för att diskutera olika tankar och frågor. Först när vi förstår sammanhanget Varför och Hur kan vi själva förbättra vårt eget välbefinnande.
Vi kommer att använda oss av träningsstaven Bungy Pump som är anpassad till att förbättra muskelstyrka, hållning och balans samt till att stärka skelettet. Även andra träningsredskap förekommer och programmet kan utföras både inom- och utomhus.
Vi diskuterar motion i vardagen och dess betydelse för livskvaliteten, vi går igenom övningar för styrka och kondition samt specifika träningsövningar för att förbättra balansen och därmed minska risken för fallolyckor.
Programmet består av 8 avsnitt:
1 Introduktion
2 Kondition-Rörlighet
3 Styrka-Stretching
4 Balans-Reaktionsförmåga
5 Ansikte-Huvud
6 Händer-Fötter
7 Skelett-Andning
8 Sammanfattning-Andning

Din ledare under dessa 8 tillfällen är Elba Pineda Gustafsson, utbildad FaR- och Naturvägledare och utbildningen sker varannan lördag (jämna veckor). Sista tillfälle är den 21 maj.