Tisdag 21.9 kl 11.00           
 
Elba Pineda Gustafsson, utbildad FaR- och Naturvägledare leder höstens stavgångsvandringar.
 
Stavgång ger dig förbättrad kondition, förhöjd syreupptagningsförmåga, ökad lungkapacitet, bättre kroppshållning och balans.
Under vår träff diskuterar vi Fysisk aktivitet i vardagen och dess betydelse för hälsa och livskvalitet        
Under Corona tider håller vi avståndet men går ändå tillsammans och umgås.
Varmt Välkomna! Delta Utan Kostnad!
Stöd Hälsofrämjandet genom att bli medlem.
Start; Tisdagen den 7 september kl. 11:00 t.o.m. tisdagen den 14 december kl. 11:00

Plats: Sandhamnsgatan 6 entré 4-8
Anmälan; info@halsoframjandet.se
Eller kontakta Elba 070-734 62 01