Aktuell forskning gällande virus- och coronasjukdomar tyder på att extra tillskott av D- och C-vitamin skulle kunna minska risken att insjukna och få allvarliga komplikationer vid covid-19. Kompletterande behandlingar med dessa vitaminer bör därför övervägas i sjukvården. Detta enligt ett uttalande från Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM). 

Mätningar visar att svårt sjuka covid-19-patienter har låga nivåer av D-vitamin i blodet. De allvarligaste sjukdomsfallen har betydligt lägre D-vitaminnivåer än de med lindriga symtom.

Kontrollerade studier vid sepsis, ARDS och andra virussjukdomar uppvisar goda effekter av högdosbehandling med intravenöst C-vitamin. Detsamma gäller många andra virus- och lungsjukdomar.

Fallrapporter finns om tillfrisknande vid mycket allvarlig covid-19, efter att patienterna behandlats med intravenöst C-vitamin i höga doser.

Vi rekommenderar hälso- och sjukvården att ta till sig den forskning som faktiskt finns om högdosbehandling med C-vitamin och adekvata doser av D-vitamin för att minska dödsfallen i covid-19. 

I kommande forskning bör man mäta D- och C-vitaminhalter hos patienter då de akut kommer in till sjukhus för att öka kunskapen om dessa samband.

https://www.mynewsdesk.com/se/ortomolekylaera-saellskapet/pressreleases/doer-patienter-i-onoedan-i-covid-19