En kombination av utmaning för kroppen och ro för själen, är friluftslivets stora fördel för hälsan.

Att friluftslivet har många hälsofördelar, det är forskningen ense om. Friluftsliv bidrar till en hållbar utveckling både för individen och samhället. Det är kul, trivsamt och lärorikt. Under pandemin har fler än någonsin hittat ut och i studier som nu kommer framgår det att många vill fortsätta.

Det skriver “Luften är fri” som under september fokuserar på alla fördelar och goda värden friluftslivet bär med sig >>