Vi har aldrig tidigare haft så mycket information om vad vi bör göra för att må bra fysiskt och psykiskt. Men om all kunskap och information inte räcker som motivation att fortsätta göra vad vi vet att vi ska göra, vad gör vi då? 

I jakten på snabba lösningar för god hälsa är den enkla sanningen att hälsa inte är ett projekt, det är process. Några kallar det självledarskap, andra kallar det livsstil. Den sista hälsofrämjande presskonferensen för bättre hälsa och starkt immunförsvar belyser en stegvis process som berör kost, fysisk aktivitet samt avkoppling och vila – en helhetssyn på hälsa som tar dig in på hälsans stig på ett naturligt och hållbart sätt. På plats är Pehr-Johan Fager, ordförande i Hälsofrämjandet med moderator Torgny Steen.

Anmäl dig kostnadsfritt på proaktivitet.se, online den 23 februari kl 12.00. Alla sändningar kan ses i efterhand på samma sida.

Från tidigare ”presskonferenser” kan du se och höra

Fysisk aktivitet och immunförsvaret
Johan Holmsäter, Friskvårdsrebell

Metabol hälsa och immunförsvaret
Ewa Meurk, Hälsoingenjören

Sömn, hjärnan och immunförsvaret
Dr. Haydeh Bolouri, Neuroscientist (Phd)

Du mår som du andas – stärk immunförsvaret
Anders Lönedal, Psykofysiolog

Närhet, beröring och immunförsvaret
Kerstin Uvnäs Moberg, läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter

Boosta inte immunförsvaret – bygg immunresiliens
Peter Wilhelmsson, naturläkare, näringsmedicinare, örtmedicinare och funktionsmedicinare

Självledarskap, självinsikt och immunförsvaret, så skapar du hälsofrämjande rutiner
Pehr-Johan Fager, Ordförande i Riksförbundet Hälsofrämjandet

Initiativtagare och moderator Torgny Steen, Ledarskaps-LOTS & Rörelserebell
Kontakt Torgny Steen Research AB torgny@torgnysteen 0707-170 595

De livesända samtalen spelas in och lever vidare digitalt, för att kunna upplevas igen som en samlad tips- och idébank för ökad proaktiv folkhälsa.

Hälsofrämjandet verkar för en helhetssyn på hälsa och med livsstil som förebyggande medicin. Det innebär att vi med hjälp av kosten, aktivitetsnivån och livsmiljön vill förbättra hälsan och i möjligaste mån förhindra uppkomst av sjukdom.

Medverkande gäster hos Torgny Steen ges möjlighet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter och är fristående föreläsare. Det betyder att Hälsofrämjandet anser att en hälsointresserad allmänhet kan finna ämnet immunförsvar intressant att ta del av och att vi inte står bakom de enskilda gästerna uttalanden.