Bästa hälsovänner!

Det här var året då vi skulle firat att 80 år förflutit sedan Are Waerland grundade Allnordiska förbundet för folkhälsa, som sedan bytte namn till Riksförbundet Hälsofrämjandet 1958. Men med de restriktioner som funnits sedan mars, när det gäller covid-19, har det inte varit möjligt för oss att genomföra planerade aktiviteter. 

Att hålla sig hemma om man känner sig det minsta sjuk, tvätta händerna och hålla fysisk distansering har varit ett mantra som Folkhälsomyndigheten basunerat ut varje dag. Diskussioner om munskydd, som komplement till övriga restriktioner har varit livlig under året, men när det gäller vitaminer och mineralers betydelse för hälsan lyser debatten med sin frånvaro i statliga medier och de stora dagstidningarna. Inte ens inom läkarkåren får det föras någon diskussion, har jag fått erfara av läkare jag känner.

Detta gäller speciellt D-vitamin och C-vitamin, som ju livligt debatteras i sociala medier. Mycket märkligt med den “officiella” hållningen då det finns så mycket vetenskaplig information som tyder på att dessa två vitaminer både kan förebygga infektioner och bidra till ett lindrigare sjukdomsförlopp, inklusive vid covid-19. Men av skolmedicinen anses det inte bevisat fullt ut.

När det gäller C-vitamin finns det också studier som visar att man kan minska dödligheten av mycket svårt sjuka personer genom att behandla med höga doser intravenöst, något som använts sedan slutet av 1930-talet och nu också bland annat i Kina vid allvarlig covid-19. Trots det finns det en känd professor i Sverige som gått ut i offentliga medier och påstått att den typen av behandling är som att spruta syra in i blodet och att det kan ge allvarliga skador.

Men nu räcker det inte bara med D- och C-vitamin för att vi ska hålla oss friska. Givetvis behöver vi alla de 30 olika vitaminer och mineraler som anses essentiella för oss människor i rätt portioner, men också en rad andra bioaktiva ämnen. Men just vitaminerna D och C har vi av olika anledningar ofta brist på då vi behöver mer än de doser som krävs för att undvika engelska sjukan (rakitis) eller skörbjugg. Studier visar också att nära 50 % av svenskarna har ett lägre intag av C-vitamin än de 70 mg per dag som rekommenderas av myndigheterna, och en stor del av befolkningen har låga nivåer på D-vitamin i blodet från oktober till maj.

Till saken hör också att forskning visar att vi skulle behöva få i oss 200-300 mg C-vitamin per dag och uppåt 50 µg D-vitamin (2000 IU) för att mätta våra kroppar med dessa vitaminer. Bäst är givetvis en laktovegetarisk råkost som bas för att få i sig alla nödvändiga näringsämnen, men D-vitamin är ett problem då inte alla får i sig tillräckligt med berikade mjölkprodukter, vare sig från ko, soja eller havre. Många har inte heller fått så mycket sol under sommaren, och har därför låga nivåerna under vinterhalvåret.

Det är därför märkligt att Folkhälsomyndigheten vägrar att erkänna att många svenskar har dålig näringsstatus och att man inte rekommenderar bättre kost eller kosttillskott som en extra åtgärd för att minska risken för covid-19.

Faktum är att dagens forskning också tydligt visar att daglig motion utomhus, en huvudsaklig vegetarisk kost och tid för avkoppling och vila drastiskt minskar risken för alla sjukdomar, något Folkhälsomyndigheten också bör fokusera mer på. Vi har rekommenderat det i mer än 80 år och det finns tusen och åter tusen friska människor som visar att receptet fungerar.

När nu inte myndigheterna gör något är det viktigare än någonsin att vi gör vad vi kan för att sprida Are Waerlands budskap kring helhetssyn på hälsa och på vis bidra till att minska riskerna att bli sjuk.

Nyligen publicerad statistik från Irland och Israel som visar att antalet döda i Covid-19 minskade drastiskt jämfört med andra länder efter det att myndigheterna rekommenderade tillskott av 20 µg D-vitamin per dag. Flera andra länder börjar också med detta. En av de senaste i raden är Finland trots att man där redan har flera D-vitaminberikade livsmedel än i Sverige.

Det är många äldre personer som har låga nivåer av D-vitamin och andra näringsämnen, dvs en av de grupper som drabbats värst av covid-19. Vi har därför startat en pilotverksamhet med Fredagsfys/Sockersmart på ett äldreboende i Haninge kommun för att öka medvetenheten om vikten av hur fysisk aktivitet och näringsrika livsmedel påverkar hälsan och vårt immunförsvar. Vi kommer nu också skicka in en ansökan till Allmänna Arvsfonden för ett treårsprojekt att sprida vår information till hela landet.

Nu sätter myndigheterna och skolmedicinen istället bara sitt hopp till olika typer av vaccin mot covid-19, som vi vet tagits fram i rekordfart utan alla gängse tester gällande biverkningar. Och i USA finns en lag som friskriver alla läkemedelsbolagen från att bli ersättningsskyldiga om biverkningar skulle uppkomma.

Men visst kommer en massvaccinering att minska smittspridningen, vilket givetvis är bra, men personligen anser jag att man också bör stärka immunförsvaret med naturliga metoder och att var och en själv bör få avgöra om man vill bli vaccinerad.

Och nu i juletid och kommande nyårshelg, stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta och håll fysisk distansering så är risken minimal att du blir sjuk, och framför allt om du också har en bra näringsstatus. Och det är definitivt inte skadligt att ta 500 mg C-vitamin och 20 µg D-vitamin per dag. Själv äter jag 500 mg C-vitamin morgon och kväll samt 50 µg D-vitamin 4–5 gånger i veckan sedan oktober.

Med önskan om en god och hälsosam jul, och ett friskt 2021!

Pehr-Johan Fager
Ordförande Riksförbundet Hälsofrämjandet

PS. Bilden överst är på en brysselkål och apelsinsallad med valnötter, tranbär och granatäpplen – full med C-vitamin och andra nyttiga näringsämnen. DS.