2021 är Friluftslivets år och genomförs av “Luften är fri”, som är ett nationellt samverkansprojekt. Projektet syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Initiativtagare till projektet är Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket.

Luften är fri vill stimulera till att anordna aktiviteter kring att äta ute och samtidigt lyfta frågor kring allemansrätt och nedskräpning som har blivit ett ökat problem ju fler personer som rör sig ute i vår natur.

Att äta ute ger en bättre upplevelse på alla sätt. Rörelse, umgänge med flera, gemenskap runt maten och inte minst frisk luft. För det är inte mitt i city vi tänker på när vi pratar om att “äta ute”.

Recept på bra mat som är lätt att laga utomhus