Hälsofrämjandet arbetar för att friskvård samt komplementär- och alternativmedicin skall erkännas och upptas i vården, samtidigt verkar vi för en breddad och kvalitetssäkrad utbildning utöver den skolmedicinska utbildningen.

En del komplementärmedicin används redan, som akupunktur vid smärtlindring, kiropraktik och i viss mån naprapati. Ytterligare exempel på komplementärmedicin är homeopati, ört- och näringsterapi och osteopati.

Komplementär- och alternativmedicin, KAM, är det internationellt vedertagna samlingsbegreppet för hälso- och sjukvårdsrelaterade metoder som huvudsakligen tillämpas av andra än hälso- och sjukvårdspersonal. När metoder från KAM-området integreras i hälso- och sjukvården brukar man tala om integrativ vård. 

KAM kan vara ett omfattande system för hur man betraktar hälsa och ohälsa, till exempel antroposofisk medicin, ayurvedisk medicin eller traditionell kinesisk medicin. Det kan också handla om specifika behandlingsmetoder som akupunktur, zonterapi eller örtmediciner. Några metoder har tydlig religiös eller annan livsfilosofisk bakgrund, andra är baserade på biologiska resonemang.

Många svenskar använder sig av komplementär- och alternativmedicin (KAM) för att försöka förebygga, lindra eller bota sjukdom, ofta för att de tycker att det ger något annat, eller något utöver, vad hälso- och sjukvården ger. Trots den breda användningen tycks det finnas ett tabu att tala om KAM inom hälso- och sjukvården och våra myndigheter. Ett tabu som, oavsett inställning till metoderna, inte gynnar den som söker vård.

Det saknas obunden information om metoderna, vilket gör det svårt för vårdsökande att fatta informerade och säkra beslut om sin vård. Det är dessutom svårt att orientera sig om regelverk, försäkringar eller var man kan vända sig om man vill framföra klagomål om en KAM-behandling. 

1972 till cirka 1992 drev Riksförbundet Hälsofrämjandet hälsohemmet Tallmogården, tidigare Kiholms hälsohem. Verksamheten grundade sig på Are Waerlands ”Program för en hälsodag” och kosten och motionen utgjorde stommen i behandlingen. Till detta kom varma bad, örter, gymnastik, avslappning och massage samt under en period även fasta. Där utbildades hela vårdcentraler med sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Genom Tallmogårdens chefsläkare, Karl-Otto Aly, som var vidareutbildad i bl. a Tyskland, kom verksamheten att omfatta även behandlingar enligt komplementärmedicinska principer. 

Här kan du läsa mer om komplementär- och alternativ medicin https://www.kam.tm/

Läkare för framtiden

Läkare för framtiden,” LFF, är en ideell politiskt obunden förening med syfte att sprida information om hur och i vilken utsträckning våra kostval påverkar hälsa och sjukdomsutveckling. LFF är bildad av läkare men för samman alla yrkesgrupper ur vården med intresse för kost. Alla intresserade kan bli medlemmar i LFF.

Man vill åstadkomma en förändring av svenska folkets livsstil, så att det förebyggande hälsoarbetet får det starka genomslag inom den svenska hälso- och sjukvården som erfordras, för att man skall se hälsa som något naturligt och sjukdom som något onaturligt. 

Här kan du läsa mer om föreningen https://www.lakareforframtiden.se/