Konferens ”Luften är fri” i Åre har samlat ca 170 personer från hela landet. Personer från kommuner, myndigheter och organisationer som är medlemmar i Svenskt Friluftsliv, såsom Hälsofrämjandet. Naturen är en viktig läkande kraft för dagens stressade människor och därför en viktig del av vår helhetssyn på hälsa. Konferensen tar bland annat upp upp allemansrätten och hur man kan tillgängliggöra naturen för alla!

Många bra föredrag – se gärna på Youtube föredragen från konferensen Luften är Fri.
6/12 dag 1: https://youtu.be/mtjaztAjCL0
7/12 dag 2: Framtidens Friluftsliv 7
https://www.youtube.com/watch?v=Qz9YKFYvIgA
Mycket om allemansrätten och hur viktigt det är för hälsan med friluftsliv – frågor som vi på Hälsofrämjandet jobbat mycket med.