Förutom rekommendationerna för fysisk aktivitet och stillasittande presenterar Folkhälsomyndigheten kunskap om hur dessa levnadsvanor påverkar människors hälsa, liksom aktuell data över fysisk aktivitet och sittande i befolkningen.

“Alla barn, ungdomar, vuxna och äldre bör ges säkra och jämlika möjligheter att medverka i fysiska aktiviteter som är roliga, erbjuder variation samt är lämpliga och anpassade utifrån ålder och funktionsförmåga”, säger Folkhälsomyndigheten i de nya riktlinjerna. Det låter som väldigt bra riktlinjer i kombination med friluftsliv och hälsosamma kostvanor.

Du kan läsa mer om vilka riktlinjer Folkhälsomyndigheten ger på deras sida >>