Vad hade hänt med folkhälsan om Folkhälsomyndigheten haft dagliga presskonferenser kring hur vi kan hålla oss friska, sunda och starka?

Grupp människor, friska och sunda

Med en serie ”friskvårdskonferenser” vill Torgny Steen och hans gäster, så tankefrön och ge konkreta tips och verktyg för att ge människor hopp och kunskap om hur de kan stärka immunförsvaret och sin psykiska och fysiska hälsa. Torgny Steen genomför tillsammans med inbjudna experter en serie om sju korta (ca 30 minuter + 15 minuter frågestund) livesända ”presskonferenser” på proaktivitet.se. Hälsofrämjandets ordförande Pehr-Johan Fager är en av de inbjudna experterna inom området immunförsvar.

Stärka sitt immunförsvar

För att boosta din energi och ditt immunsystem tillgängliggör och levandegör några i ämnet mycket kunniga personer enkla tips och konkreta verktyg för att vi själva ska stärka vårt immunförsvar och vår fysiska och psykiska hälsa. Ett kraftfullt alternativ och motvikt till dagens ensidiga fokus på ohälsa, sjukdom och sjukvård.

Nästan alla hälsoindikatorer pekar idag i fel riktning; vi är tjockare, sover sämre, är för mycket stillasittande, hälften av alla sjukskrivningar utgörs av psykisk ohälsa, vi äter sömnmedel och antidepressiva preparat som aldrig förr och är svagare och ömtåligare versioner av vad vi någonsin varit eller behöver vara. Svenska myndigheters ensidiga fokus på sjukdom och sjukvård har inte gjort svenskarna friskare.

Gästexperterna är inbjudna för att i generösa samtal bidra och lotsa oss människor till hälsans grundpelare med fysisk aktivitet, näring, sömn, återhämtning och andning. Och hur detta tillsammans bidrar till att stärka immunsystemet, öka energin och hålla oss friska.

Premiär den 12 januari 2021 kl 12.00-12.45

Därefter varje tisdag kl 12.00-12.45, under januari och februari
Läs mer och anmäl ditt intresse på proaktivitet.se

12/1 Fysisk aktivitet och immunförsvaret
Torgny möter Johan Holmsäter, Friskvårdsrebell

19/1 Metabol hälsa och immunförsvaret
Torgny möter Ewa Meurk, Hälsoingenjören

26/1 Sömn, hjärnan och immunförsvaret
Torgny möter Dr. Haydeh Bolouri, Neuroscientist (Phd)

Februari
2/2 Du mår som du andas – stärk immunförsvaret
Torgny möter Anders Lönedal, Psykofysiolog

9/2 Närhet, beröring och immunförsvaret
Torgny möter Kerstin Uvnäs Moberg, läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter

16/2 Boosta inte immunförsvaret – bygg immunresiliens
Torgny möter Peter Wilhelmsson, naturläkare, näringsmedicinare, örtmedicinare och funktionsmedicinare

23/2 Självledarskap, självinsikt och immunförsvaret, så skapar du hälsofrämjande rutiner
Torgny möter Pehr-Johan Fager, Ordförande i Riksförbundet Hälsofrämjandet

Initiativtagare och moderator Torgny Steen, Ledarskaps-LOTS & Rörelserebell
Kontakt Torgny Steen Research AB torgny@torgnysteen 0707-170 595

De livesända samtalen spelas in och lever vidare digitalt, för att kunna upplevas igen som en samlad tips- och idébank för ökad proaktiv folkhälsa.

Hälsofrämjandet verkar för en helhetssyn på hälsa och med livsstil som förebyggande medicin. Det innebär att vi med hjälp av kosten, aktivitetsnivån och livsmiljön vill förbättra hälsan och i möjligaste mån förhindra uppkomst av sjukdom.

Medverkande gäster hos Torgny Steen ges möjlighet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter och är fristående föreläsare. Det betyder att Hälsofrämjandet anser att en hälsointresserad allmänhet kan finna ämnet immunförsvar intressant att ta del av och att vi inte står bakom de enskilda gästerna uttalanden.