Hälsofrämjandet är en riksomfattande organisation med kansli på Hälsans hus i Stockholm. Riksförbundets styrelse ansvarar för den övergripande nationella verksamheten inom Hälsofrämjandet som bland annat omfattar.

  • Kontakter med politiker och myndigheter
  • Kontakter med samarbetspartners såsom Tidningen Hälsa, Svenskt Friluftsliv och Korpen mfl
  • Kontakter med media
  • Nationella kampanjer
  • Ansökningar om statliga bidrag
  • Koordinering och styrning av verksamheten

Förbundsstyrelsen

Pehr-Johan Fager, ordförande
Pehr-Johan är utbildad i kemi och biologi vid Uppsala Universitet och har varit engagerad i hälsofrågor i hela sitt liv. Efter en yrkeskarriär inom medicinsk diagnostik och medicinteknik i 25 år startade han 2006 bolaget AreBe Group AB. Syftet var att hjälpa företag, organisationer och individer att utvecklas och må bättre. AreBe driver också ett förlag som gett ut flera böcker, varav nyutgåvan av Are Waerlands “I sjukdomarnas häxkittel” och hans egen “Litium det nya hälsomineralet” kan nämnas.

Pehr-Johan har också skrivit hundratals artiklar kring sjukdom och hälsa, där några publicerats i vetenskapliga tidskrifter, men majoriteten varit debattartiklar i dagstidningar, bloggar eller på webbsidan “Hälsobygget”

Kurt Svedros, vice ordförande/
Den 28 februari 2021 avled Kurt Svedros vid en ålder av 93 år. Ett stort tack till Kurt för mångårigt arbete, i hälsans tjänst, inom Hälsofrämjandet

Kurt har varit aktiv i Hälsofrämjandet sedan 1945 bland annat som ordförande i lokalföreningen i Stockholm i ca 10 år och i förbundet som ordförande och förbundssekreterare i cirka 35 år. Han har också varit engagerad i Tallmogårdsstiftelsen, bland annat som ordförande.

Kurt har arbetat i Stockholms kommun med planläggning av tunnelbanor, vägar m.m. samt facklig ordförande i 40 år. Deltagit i olika styrelser, som Frisksportförbundet, Friluftsfrämjandet, Vegetariska föreningen, Hembygdsföreningen i Täby och som ordförande i olika bostadsrättsföreningar. Som pensionär skriver Kurt på förbundets och sin egen historia. Motionerar regelbundet och går på gym.

MariAnne Bahlenberg, kassör

Berit Alveskär, ledamot

Marie Gynnemo, ledamot