Fredagsfys Sverige – en Sockersmart skola/förskola öppnar upp för fler att komma med i nätverket!

Fredagsfys Sverige är en satsning som i Riksförbundet Hälsofrämjandets regi med fokus på att inspirera barn och unga till ökad rörelse och en sundare sockerkonsumtion.

Är din skola eller kommun intresserade? Maila emelie@sockersmart.se och bli en del av En sockersmart skola i Fredagsfys Sverige.

Vi vill

  • ta tillbaka det länge kidnappade ordet fredagsmys från livsmedelsindustrin, fräscha upp det i en modern och hälsosam tappning, för att ge mer fysisk aktivitet och lägre sockerkonsumtion hos våra barn och unga.
  • säkerställa att förskolor och skolor blir sockersmarta i hela verksamheten och följer de styrdokument som finns satta i exempelvis skollagen, folkhälsopolitiska mål, livsmedelsverkets rekommendationer, (BRA måltider i förskolan/skolan), kommunens egna kostpolicy och barnkonventionen.
  • att alla barn når den satta rekommendationen för fysisk aktivitet per dag om 60 min genom små korta rörelsepauser fördelat över hela dagen och lustfylld rastverksamhet.
  • att barn och ungdomar får så många egna verktyg att de själva gör sunda och kloka val i framtiden. 
  • att information och inspiration når föräldrarna.
  • att generation fredagsmys blir generation fredagsfys utan att tulla på myset. 
  • att nätverket ger ringar på vattnet och att hela Sverige börjar fredagsfysa och vardagsfysa i både små och stora sammanhang.
  • att Fredagsfys och sockersmart ska vara lika självklart som fredagsmys är idag.