Nästa tillfälle 3.5

Tisdag 18.1 kl 11.00
Elba Pineda Gustafsson, utbildad FaR- och Naturvägledare startar upp sina populära stavgångsvandringar på Djurgården den 18 januari och fortsätter sedan tisdagar fram till den 21 juni.
Stavgång ger dig förbättrad kondition, förhöjd syreupptagningsförmåga, ökad lungkapacitet samt bättre kroppshållning och balans.
Efter vår stavgångsrunda planerar vi att inta en fika tillsammans till självkostnadspris på Rio-träffen, Sandhamnsgatan 4. Under vår träff diskuterar vi fysisk aktivitet i vardagen och dess betydelse för hälsa och livskvalitet.

Plats: Sandhamnsgatan 6 entré 4-8
Anmälan; info@halsoframjandet.se
Eller kontakta Elba 070-734 62 01

Varmt Välkomna! Delta Utan Kostnad!
Stöd Hälsofrämjandet genom att bli medlem.