Onsdag 24 mars kl 10.00 – 10.50

På grund av Covid-19 kommer vårens träningsprogram att genomföras digitalt Till hjälp att utföra vissa övningar i träningsprogrammet används stavar, gummiband och handdukar, redskap som de flesta har hemma.

Träningen syftar till att ge förbättrad kondition, muskelstyrka, hållning och balans samt att stärka skelettet, vilket hjälper till att förebygga fallolyckor.

Programmet som är uppdelat på sex tillfällen kan genomföras både inom- och utomhus.

Under 40 minuter går vi igenom teknik och ett antal övningar. Det kommer även finnas tid för frågor.

Programmet sker via Zoom.