Ett väl fungerande immunsystem är bland annat beroende av en rad mineraler och vitaminer. Brist på någon av dessa gör att vi lättare blir sjuka.

Debattartikel i VLT kring varför Folkhälsomyndigheten inte ger råd kring hur man kan stärka sitt immunförsvar för att minska risken att bli allvarligt sjuk i covid-19. De är en del av skolmedicinen.

Artikel i VLT