Riksförbundet Hälsofrämjandet verkar för en helhetssyn på hälsa och med livsstil som förebyggande medicin. Det innebär att vi med hjälp av kosten, aktivitetsnivån och livsmiljön vill förbättra hälsan och i möjligaste mån förhindra uppkomst av sjukdom. Detta i motsats till skolmedicinen som fokuserar på att försöka bota redan uppkomna symptom på ohälsa, dvs sjukdomar.

Genom att förebygga istället för att bota kan vi minska mänskligt lidande belastningen på sjukvården.

Hälsofrämjandet arrangerar kurser, föreläsningar, frilufts- och motionsaktiviteter och andra evenemang runt om i landet för att inspirera till och sprida kunskap om ett friskare liv i samklang med naturen. Organisationen arbetar aktivt med opinionsbildning och med att påverka politiskt.

Hälsofrämjandet är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation som grundades 1940 av hälsopionjären Are Waerland. Utöver arbetet med direkta hälsofrågor bedrivs även ett omfattande miljöarbete.

Hälsofrämjandet arbetar för

En hälsosam livsstil med inriktning på grön mat, fysisk aktivitet, friluftsliv och en giftfri miljön i samklang med naturen.

  • Ökad kunskap om hälsofrågor och en helhetssyn på hälsa
  • Fokus på vegetarisk, ekologisk och närproducerad kost
  • Ett aktivt motions- och friluftsliv som värnar allemansrätten
  • En komplettering av hälso-och sjukvårdslagen rörande integrativ och komplementär medicin
  • En hållbart samhälle med rent vatten och ren luft

Länkar till:
Riksförbundet / Förbundsstyrelsen
Historik / Våra 80 år
Lokalföreningar